Regulació i tributació

Cabecera-Regulacion

L’art és una eina bàsica de transformació i evolució social: el creixement del patrimoni cultural d’un país està directament relacionat amb el coŀleccionisme, sent aquesta una realitat àmpliament contrastada al llarg de la història.

La Fundació Art i Mecenatge té com a finalitat contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural espanyol a partir de la implementació de mesures que millorin la percepció pública dels coŀleccionistes i facilitin la tasca de tots els agents que participen en la conservació del patrimoni i de la creació artística.

Així doncs, la promoció de canvis estructurals, tant jurídics com fiscals, és una de les principals línies d’actuació de la Fundació.

Projectes

Cronologia CA

Anàlisi de l’informe sobre el mercat de l’art a Espanya

En aquesta taula rodona, un panel d’experts va analitzar en profunditat les conclusions del primer Quadern Art i Mecenatge, «El mercat espanyol de l’art el 2012», un estudi que per primer cop brindava dades fidedignes i exclusives sobre el mercat de l’art espanyol en quant a estructura, volum, regulació o tributació, entre d’altres. 

Una de les conclusions de l’estudi, realitzat per l’economista especialitzada en mercat de l’art Clare McAndrew, va ser que el mercat de l’art a Espanya és petit, abrupte i inestable. Es tracta, a més, d’un mercat que s’ha desenvolupat els darrers anys a l’empara d’un fort protagonisme de l’administració ─que generava gran part de la demanda─, situació que en l’actual context econòmic ha deixat de ser sostenible i provoca en certa manera la seva fragilitat. La legislació espanyola ofereix un marc incomplet per a la pràctica del coŀleccionisme, i en ocasions suposa una trava pel propi benefici dels artistes.

Aquestes característiques posen de manifest, no obstant, un enorme marge pel desenvolupament. Com que el punt de partida està tan endarrerit, s’obre un escenari de gran potencial de creixement.

Anàlisi de l’informe sobre el mercat de l’art a Espanya
Diversos autors
Taula rodona. Transcripció completa (PDF)

Estatut jurídic del coŀleccionista

Com a part del projecte de millora del marc jurídic-fiscal que engloba a coŀleccionistes i professionals vinculats a la cadena de l’art, la Fundació Art i Mecenatge va dur a terme un estudi en profunditat sobre la normativa vigent que regula aquestes activitats.

L’informe «Sobre l’estatut jurídic del coŀleccionista a Espanya i possibles mesures que contribueixin a la seva promoció» descriu els antecedents del mercat de l’art a nivell global, recull la legislació aplicable al coŀleccionisme i desenvolupa extensament el context del coŀleccionisme en base als següents apartats:

  • Concepte de coŀleccionista.
  • Tractament jurídic tributari de l’adquisició i tinença d’obres d’art a Espanya.
  • Anàlisi de les mesures de promoció del coŀleccionisme adoptades per altres jurisdiccions rellevants.
  • Proposta de reformes i/o incentius destinats a promoure el coŀleccionisme a Espanya.

Finalment, l’informe conclou, d’una banda, que l’ordenament jurídic espanyol no contempla de forma ordenada l’estatut jurídic tributari del coŀleccionista i, d’una altra, que la fiscalitat de l’adquisició i tinença d’obres d’art a Espanya és susceptible de millora. En conseqüència, proposa una sèrie de reformes que posteriorment seran recollides a l’«Esborrany de Projecte de Llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i mecenatge a Espanya».

Sobre l'estatut jurídic tributari del coŀleccionista a Espanya i possibles mesures que contribueixin a la seva promoció
(PDF)

Esborrany de Projecte de Llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i mecenatge a Espanya

A partir de les conclusions presentades a l’«Estatut jurídic del coŀleccionista», la Fundació Art i Mecenatge realitza una proposta de Projecte de Llei per a completar la nova normativa que en aquells moments estava elaborant el govern central.

Aquest Projecte de Llei tenia per objecte introduir una sèrie de modificacions normatives destinades a preservar i incrementar el patrimoni cultural a través del potenciació del mecenatge i del desenvolupament del mercat de l’art.

La reducció de la tributació, l’actualització de la normativa de patrimoni històric i l’ampliació de les entitats i activitats susceptibles d’acollir-se a aquesta llei són algunes de les mesures proposades al Projecte de Llei.

Esborrany de Projecte de Llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i mecenatge a Espanya
(PDF)

Recursos de premsa

Anàlisi de l’informe sobre el mercat de l’art a Espanya. Taula rodona. – Nota de premsa (PDF)Repercussió en premsa (PDF)

Contingut relacionat

El mercado español del arte el 2012
Clare McAndrew
Quadern Art i Mecenatge | 01
El mercat espanyol de l'art el 2014
Clare McAndrew
Quadern Art i Mecentage | 03
Anàlisi de l'informe sobre el mercat de l'art a España
Taula rodona

limbicRegulació i tributació