Quadern Art i Mecenatge | 03

En els últims deu anys (2003-2013), el mercat de l’art va tenir un creixement del 68 %, una xifra que queda molt per sota de l’augment registrat a escala mundial (+ 155 %).

El mercado español del arte en 2014
Clare McAndrew
Quadern | 03
The Spanish Art Market in 2014
Clare McAndrew
Quadern | 03

El mercat espanyol de l’art el 2014

«España, ajena a la fiesta del arte», Miguel Ángel García Vega. Epíleg. Quadern Art i Mecenatge 03.

«L’art és la imatge que es reflecteix en el mirall de la cultura d’un país. Ja fa anys que el mercat de l’art espanyol no queda, com Narcís, embadalit pel seu propi reflex. El números són durs. Difícils. De vegades, lletjos. L’anàlisi dels resultats d’El mercado español del arte en 2014 (Fundació Art i Mecenatge) és la sal sobre la ferida que constata que, malgrat que hi ha hagut una lleugera millora, l’art i els seus números a Espanya es troben en una situació similar a la que arrosseguen des del començament de la crisi. Continua sent un mercat petit i amb el fre de mà posat. L’any passat va moure 336 milions d’euros, només nou milions d’euros més que el 2012. Un nombre que navega a contracorrent dels temps. Entre el juliol del 2013 i el mateix mes del 2014, la compravenda d’obres ‒només d’art contemporani a través de subhasta‒ va sumar al món 1.590 milions d’euros. La quantitat més elevada de la seva història. On érem nosaltres? On queda l’eufòria de Londres o Nova York? Què li ha passat a l’alegria?»

– Fragment d’España, ajena a la fiesta del arte, Miguel Ángel García Vega, a l’epíleg del tercer Quadern Art i Mecenatge.

Sobre la Dra. Clare McAndrew i Arts Economics

Arts Economics, fundada el 2005, és una empresa de consultoria i recerca que es dedica exclusivament a l’economia i el mercat de l’art. Duu a terme projectes a mida per a la recerca i l’anàlisi dels mercats de les belles arts i les arts decoratives, per a clients tant privats com institucionals. Està especialitzada en l’anàlisi de polítiques, regulació i tributació relacionada amb l’art per a organismes públics i privats, i també en la valoració del seu impacte en el mercat de l’art, en les rendes dels artistes i en l’economia en general.

La Dra. Clare McAndrew és fundadora i directora executiva d’Arts Economics. És economista especialitzada en cultura, analista d’inversió i escriptora. És doctora en Econòmiques per la Universitat Trinity College de Dublín el 2001, on també ha impartit classes i conferències durant quatre anys. Ha dirigit diversos projectes de recerca per a l’Arts Council d’Anglaterra sobre els efectes de la regulació, la fiscalitat i altres qüestions en el mercat de les arts plàstiques i visuals. El 2002, es va incorporar a l’empresa nord-americana de banca d’inversió Kusin & Company, especialitzada en inversió en art, com a economista en cap. Després de tres anys als Estats Units, va tornar a Europa, on continua treballant en el mercat de l’art com a consultora privada per a clients internacionals. Va crear Arts Economics per centrar els esforços en la recerca i l’anàlisi del mercat de l’art, i treballa amb una xarxa de contactes de consultors i acadèmics que aporten dades del mercat de l’art i del sector financer.

Arts Economics ha publicat nombroses recerques del mercat de l’art arreu del món. Cada any publica un informe global de l’estat del mercat de l’art per a The European Fine Art Foundation (TEFAF), com també informes específics del Regne Unit, França, la Xina, l’Estat espanyol i altres mercats.

Recursos de premsa

limbicQuadern Art i Mecenatge | 03