Quadern Art i Mecenatge | 02

El coŀleccionisme d’art té una relació estreta amb la història i amb l’estatus polític, cultural i econòmic del país en el qual es produeix. Es tracta d’un fenomen complex i, com a tal, presenta nombroses possibilitats d’interpretació. Però, sigui quin sigui el punt de vista que es triï, tot acostament a la història del coŀleccionisme al nostre país serviria per apropar-se a la seva «personalitat coŀlectiva» i fins i tot per «assenyalar encerts i desencerts de l’acció cultural».

El coleccionismo de arte en España. Una aproximación [...]
María Dolores Jiménez-Blanco
Quadern | 02

“El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto.”

El llibre aborda el coŀleccionisme d’art combinant una perspectiva històrica amb una anàlisi de la situació actual. Partint del fet que hi ha una brillant tradició coŀleccionista en el Segle d’Or, aquesta publicació es proposa estudiar la història de les coŀleccions artístiques públiques i privades a Espanya, especialment en relació amb l’art modern i contemporani, i la connexió que hi ha entre elles al llarg dels últims dos segles. L’objectiu n’és posar en relleu el paper que exerceixen els coŀleccionistes en l’evolució del sistema cultural espanyol, i acostar-se als diferents perfils i motivacions.

Veure imatges

Recursos de premsa

El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto.

limbicQuadern Art i Mecenatge | 02