Quadern Art i Mecenatge | 01

L’Estat espanyol té un nombre relativament elevat de persones adinerades, tot i que la «cultura del coŀleccionisme d’art» sembla que està una mica endarrerida si es compara amb altres mercats més desenvolupats. Aquesta circumstància s’ha pretès explicar, entre altres raons, pel context històric i polític anterior al 1975, per l’absència de l’art en l’educació i per la insuficiència de les mesures públiques de suport i estímul. La majoria dels incentius fiscals espanyols relatius a l’art s’apliquen únicament a les obres del patrimoni històric.

[Traducció del traductor]

Isidre Fainé en El mercado español del arte en 2012
Cita

El mercat espanyol de l’art el 2012

El nostre programa se centra en el coŀleccionista, agent fonamental en la relació entre art i mercat, per la contribució directa que té respecte a la conservació i creació del patrimoni.
El context en el qual es desenvolupa el coŀleccionisme és el mercat de l’art i per trobar una escena artística sòlida amb relació als seus artistes i a les seves coŀleccions públiques, cal donar una circulació àmplia d’obres d’art.
L’anàlisi del mercat de l’art a l’Estat espanyol era una tasca pendent i el coneixement objectiu del sector donarà suport a les nostres reclamacions i propostes.
Pretenem que esdevingui un instrument de treball d’agents públics i privats i que la seva difusió àmplia permeti que la societat sigui conscient de la necessitat d’esmerçar-hi esforços. Tot i ser dades molt reveladores, es tracta d’un primer pas que exigeix continuïtat.
Volem agrair a galeristes, responsables de cases de subhastes i coŀleccionistes la contribució al desenvolupament de l’estudi amb la seva valuosa experiència.
Aquesta primera publicació de la sèrie Quaderns Art i Mecenatge, dirigida per la Dra. Clare McAndrew, recull per primera vegada dades del sector que fins ara no s’havien estudiat.

  • Volum de vendes, valor i quota de mercat.
  • Anàlisi crítica de la situació del mercat de l’art avui tot destacant les causes que incideixen directament en el desenvolupament del mercat de l’art.
  • Estudi comparat.

L’informe fa palesa la situació de desavantatge en què es troba el mercat de l’art espanyol davant de la resta de mercats europeus. La normativa actual, dispersa i anacrònica, impedeix que es desenvolupi el potencial d’aquest sector a l’Estat espanyol, que actualment té un nivell d’activitat de només tres-cents milions d’euros.

Sobre la Dra. Clare McAndrew i Arts Economics

Arts Economics, fundada el 2005, és una empresa de consultoria i recerca que es dedica exclusivament a l’economia i el mercat de l’art. Duu a terme projectes a mida per a la recerca i l’anàlisi dels mercats de les belles arts i les arts decoratives, per a clients tant privats com institucionals. Està especialitzada en l’anàlisi de polítiques, regulació i tributació relacionada amb l’art per a organismes públics i privats, i també en la valoració del seu impacte en el mercat de l’art, en les rendes dels artistes i en l’economia en general.

La Dra. Clare McAndrew és fundadora i directora executiva d’Arts Economics. És economista especialitzada en cultura, analista d’inversió i escriptora. És doctora en Econòmiques per la Universitat Trinity College de Dublín el 2001, on també ha impartit classes i conferències durant quatre anys. Ha dirigit diversos projectes de recerca per a l’Arts Council d’Anglaterra sobre els efectes de la regulació, la fiscalitat i altres qüestions en el mercat de les arts plàstiques i visuals. El 2002, es va incorporar a l’empresa nord-americana de banca d’inversió Kusin & Company, especialitzada en inversió en art, com a economista en cap. Després de tres anys als Estats Units, va tornar a Europa, on continua treballant en el mercat de l’art com a consultora privada per a clients internacionals. Va crear Arts Economics per centrar els esforços en la recerca i l’anàlisi del mercat de l’art, i treballa amb una xarxa de contactes de consultors i acadèmics que aporten dades del mercat de l’art i del sector financer.

Arts Economics ha publicat nombroses recerques del mercat de l’art arreu del món. Cada any publica un informe global de l’estat del mercat de l’art per a The European Fine Art Foundation (TEFAF), com també informes específics del Regne Unit, França, la Xina, l’Estat espanyol i altres mercats.

Recursos de prensa

limbicQuadern Art i Mecenatge | 01