“Ciudad Picasso”, de Rogelio López Cuenca

Juana de Aizpuru, Premi Art i Mecenatge 2011, categoria Galerista

picasso-comp1

Ciudad Picasso

Aquest assaig crític i visual, articulat a partir d’una instaŀlació i una publicació, forma part del projecte «Surviving Picasso/Sobrevivir a Picasso».

El fenomen desfermat a la ciutat de Màlaga a partir de la inauguració, el 2003, del museu dedicat al pintor és l’objecte d’aquest estudi, que es va dur a terme amb la dotació de 40.000 €.

limbic“Ciudad Picasso” de Rogelio López Cuenca