Projectes de guanyadors

Des de la seva primera edició el 2011, els Premis Art i Mecenatge es distingeixen, en el panorama nacional i l’internacional, pel fet d’incloure el conjunt del sistema de l’art a través de les seves tres categories: artista, galerista i coŀleccionista.

Els premis tenen una dotació global de 90.000 €, i són, en aquest aspecte, un dels principals guardons en l’àmbit artístic espanyol. Els premis suposen una oportunitat per a la Fundació Art i Mecenatge d’exercir de manera directa el Mecenatge , indispensable si volem implicar-nos en la creació artística.

Categoria Artista

En la categoria d’Artista, el premi està dotat amb 50.000 €, dels quals 20.000 es destinen a la producció d’un llibre d’artista del premiat, fet que el diferencia de la resta de grans premis que reconeixen l’obra d’un artista.

Llibres d’artista

Un llibre d’artista és una edició concebuda íntegrament per un artista amb una voluntat expressiva i no amb caràcter documental o informatiu. L’artista busca una forma d’expressió quan emprèn la creació d’un llibre, la creació d’una obra que, en lloc de presentar-se en una sala d’exposicions, utilitza el llibre com a suport, amb les seves característiques pròpies. Els llibres d’artista acostumen a ser edicions limitades, encara que no sempre hi ha una voluntat d’exclusivitat. Tot i que en creixement en els últims anys —s’han creat editorials especialitzades, distribuïdores i fires—, els llibres d’artista necessiten encara un impuls i una posada en valor per part de coŀleccionistes i públic en general. Per aquest motiu, la Fundació Art i Mecenatge va decidir incloure la producció d’una obra artística en format llibre en els seus guardons. Es tracta, en definitiva, de dur a terme una acció de Mecenatge en primera persona per estimular que altres institucions privades i mecenes participin activament en el sector de l’art.

El Internacional (1984-1986)
Miralda
Edició 2015
Arquitectura agrícola
Soledad Sevilla
Edició 2014
Escultura negativa
Eva Lootz
Edició 2013
Cantos de Orfeo
Elena Asins
Edició 2012
Intonso
Isidoro Valcárcel Medina
Edició 2011

Categoria Galerista

La dotació del premi al Galerista és de 40.000 €, que s’han d’emprar en l’elaboració d’un projecte (exposició, publicació o producció d’una obra) que contribueixi a la difusió o internacionalització de la galeria.

Libro monográfico de Juan Asensio
Galeria Elvira González
Edició 2013
Coŀlaboració entre galeries
Galeria CarrerasMugica
Edició 2015
Donació d'obres a tres museus
Galeria Projecte SD
Edició 2014
Soledad Lorenzo. Una vida con el arte
Galeria Soledad Lorenzo
Edició 2012
Ciudad Picasso
Rogelio López Cuenca. Galeria Juana de Aizpuru
Edició 2011

limbicProjectes de guanyadors