Edició 2014

«Aquest premi (…) representa un estímul per preservar amb la intensitat necessària en la meravellosa aventura de la creació.»  Soledad Sevilla.

«Aquest no és un premi a una trajectòria que acaba, sinó un premi a un projecte i a una feina que continua, i a través de la que tinc la sort de seguir aprenent.» – Patricia Dauder, en representació de Silvia Dauder.

«Fundacions d’aquesta solvència, que recolzin la cultura d’una manera tan directa i determinant com és Art i Mecenatge, demostren una sensibilitat molt poc freqüent i una generositat que agraïm perquè ens dignifica a tots.» – Pilar Citoler.

[Traduccions del traductor]

Soledad Sevilla, Silvia Dauder i Pilar Citoler comparteixen les seves visions i reflexions sobre el paper fonamental d’artistes, galeristes i coŀleccionistes en el context de l’art.

Javier Gomá, “Premiar i apressar”. Discurso d’obertura dels Premis Art i Mecenatge 2014

“Premiar és destacar un fet, una conducta, una trajectòria digna d’imitació. Però al premiar s’apressa, perquè s’exhorta, es compeŀleix a l’exemplaritat tant al propi premiat (que ja d’estar a l’alçada d’aquesta distinció que rep), com a tota la resta, que se’ls compeŀleix a que observin una conducta digna d’imitació i els interpeŀla per a que la repeteixin.”

Javier Gomá, director de la Fundació Juan March, “Premiar i apressar”.

[Traducció del traductor]

Premiar y apremiar
Javier Gomá
Discurs complet (PDF)

Recursos de premsa

Veure les imatges

limbicEdició 2014