Altres trobades i sessions

Els experts del sector de l’art fan una sèrie de reflexions jurídiques, econòmiques, socials i polítiques sobre l’avantatge de coŀleccionar art i de la figura del mecenes, sense oblidar la sensació de plaer que sempre ha acompanyat l’esdevenir de la història de l’art.

Anàlisi de l'informe sobre el mercat de l'art a España
Taula rodona
El mecenatge artístic com a plaer
Taula rodona

limbicAltres trobades i sessions