Pot ser l’art un ecosistema sostenible? Michael Findlay afirma que sí

 

Michael Findlay, director de la galeria Acquavella Galleries a Nova York, està fermament convençut de que l’art pot arribar a ser un ecosistema sostenible. A la conferència «Art i desenvolupament. Un ecosistema sostenible», Findlay destaca la importància del suport públic i privat a l’art per a estimular el desenvolupament cultural i econòmic de la societat.

L’art podria ser sostenible si contemplés la presència d’un mercat de l’art i dels seus agents que recolzés la creació i producció artística, i que, a més, beneficiés l’economia local.

Vista de la galeria de Michael Findlay al SoHo, 1971

Art i desenvolupament. Un ecosistema sostenible.
Michael Findlay
Conferència completa (PDF)
Art and development. A sustainable ecosystem.
Michael Findlay
Complete lecture (PDF)

Les cases de subhastes, com les galeries, són parts vitals de l’ecosistema; donen suport als artistes joves, al mercat secundari i a les fires d’art i atrauen, a més, un públic nombrós.

Vendes globals d’art (cortesia Arts Economics)

Què necessita una comunitat perquè aquest ecosistema funcioni? Necessita que tingui museus. Els artistes necessiten que els inspiri i desafiï l’art del passat, l’art antic i el més proper, necessiten solidaritat. […] accés a un mercat, un entramat de galeries disposades a córrer riscos. […] una coŀlaboració entre el coŀleccionista particular i l’administració que apreciï que la manera d’estimular l’adquisició, la creació, la donació i exposició d’art no consisteix en posar merament un adorn cultural a l’economia d’una nació o una regió, sinó que és una part vital d’aquesta.

D’altra banda, l’existència de sistemes educatius que prioritzin l’aprenentatge i experimentació de diferents disciplines artístiques enfront la història i la teoria de l’art; més la necessitat de recaptar fons i atorgar beques per a fomentar la creació artística i donar suport als artistes a l’inici de les seves carreres, també serien punts clau en el desenvolupament d’un sistema sostenible del sector artístic.

És important parlar d’educació, doncs no hi ha artistes ni tampoc persones que visitin els museus si no es té un sistema educatiu que promogui la participació en l’art.

Jo estic molt a favor de la informació, del saber, de l’aportació curatorial…, però això únicament és vàlid si es tracta de la continuació de la nostra relació profunda, apassionada i directa amb les obres d’art en si.
FAyMPot ser l’art un ecosistema sostenible? Michael Findlay afirma que sí