Per què es coŀlecciona art? Michael Findlay i els motius per coŀleccionar

Saló de Leonard A. Lauder, coŀleccionista

Saló de Leonard A. Lauder, coŀleccionista

La dimensió econòmica de la cultura té una gran visibilitat. De tota la informació disponible sobre el mercat de l’art, la majoria de notícies relacionades amb la compravenda d’obres d’art són les que aconsegueixen travessar la línia del sector especialitzat i arribar a difondre’s entre el gran públic. En conseqüència, hi ha la tendència a pensar que les coŀleccions d’art s’inicien amb la intenció d’invertir. No obstant això, són molts els coŀleccionistes que comencen les seves coŀleccions impulsats per altres motius menys coneguts.

No és fàcil arribar a tenir una gran coŀlecció d’art. Segons Michael Findlay, galerista, art dealer i escriptor, «una gran coŀlecció no és la que conté tots els noms adequats, sinó aquella en què cada obra té un significat per als seus propietaris i proporciona una satisfacció i alegria constants». És per això que el recorregut del coŀleccionista sempre segueix camins diferents, en funció del caràcter de cada persona i la seva manera personal de projectar-se en l’art.

A tots els coŀleccionistes se’ls pressuposa un cert grau d’amor per l’art. Però, a més, hi ha moltes altres raons —o combinacions de raons— que els empenyen a iniciar les seves pròpies coŀleccions.

El que hauria de ser el motiu més important per coŀleccionar és la passió i l’amor per l’art.

Un dels primers motius és la voluntat, per part d’alguns coŀleccionistes, de romandre històricament vinculats a la cultura. El coŀleccionista americà Norton Simon, per exemple, el 1970 va comprar el Museu d’Art de Pasadena, a Califòrnia, i el va convertir en el Museu Norton Simon. La coŀlecció que amb els anys va anar formant va quedar, d’aquesta manera, directament vinculada al seu nom.

Un altre motiu per coŀleccionar és el desig de decorar, una pràctica realitzada al llarg dels segles; encara avui, moltes de les persones que comencen a comprar obres d’art ho fan amb aquesta finalitat. També hi ha coŀleccionistes que inicien les seves coŀleccions per adquirir més prestigi social. Obrir les seves cases a altres coŀleccionistes o marxants d’art, o fundar una institució per allotjar-hi les seves coŀleccions, els permet augmentar el seu estatus social.

Però el que hauria de ser el motiu més important per coŀleccionar és la passió i l’amor per l’art. Michael Findlay parla dels «coŀleccionistes veritablement coneixedors», «persones que dediquen una quantitat de temps significativa a buscar obres d’art, i en fer-ho adquireixen un alt nivell de confiança personal». El viatge del coŀleccionista, com el descriu Leonard A. Lauder, és un procés d’aprenentatge sobre l’art, però també sobre la pròpia persona.

El veritable coneixedor d’art és capaç de fer judicis comparatius de valor i qualitat: «Els estils poden canviar i els moviments van i vénen, però la qualitat sempre serà el més important». A partir del seu amor per l’art, cada coŀleccionista viu el seu recorregut d’una manera diferent. En paraules de Juan Antonio Pérez Simón, coŀleccionista i president de la Fundació JAPS, per a ell «l’art va esdevenir una nova meta en la qual es trobava un ordre superior, el misteri del món que es manifesta en les formes artístiques».

No obstant això, el segle xx va portar un motiu més per coŀleccionar art: les seves possibilitats d’inversió. El mercat d’art entès com a context del coŀleccionisme va adquirir, a partir d’aquest període, un nou significat: val més aquesta obra avui que quan la vaig comprar fa uns quants anys? Per desgràcia, atorgar un valor monetari a cada obra d’art empitjora la percepció del coŀleccionisme entre el gran públic, que relaciona «car» amb «bo». Tanmateix, això no vol dir que l’art car sigui sempre exceŀlent. La mercantilització de l’art, en definitiva, ha posat en joc una nova variable que influeix moltíssim en la decisió de compra dels coŀleccionistes. Però, com argumenta Findlay, hi ha altres mètodes per contrarestar el poder del valor monetari: «parar atenció al mercat de galeries aporta als coŀleccionistes no solament informació sobre el valor, sinó una selecció molt més àmplia».

De tota manera, sigui quin sigui el motiu o els motius pels quals els coŀleccionistes duen a terme la seva activitat, gairebé sempre intenten crear una bona coŀlecció. El potencial per coŀleccionar, comenta Findlay, es troba en tots nosaltres.

FAyMPer què es coŀlecciona art? Michael Findlay i els motius per coŀleccionar