Pedro Barbosa: «Més que la possessió d’una obra determinada, ens atrau el procés de pensament que la conforma.»

Coŀlecció Moraes-Barbosa: de la “coŀlecció privada convencional” cap a un “enfoc institucional”. […] Un espai on es puguin compartir idees i continguts. Es poden finançar algunes experiències, potser un llibre, un programa de residència, viatges d’investigació, etc. […] Es tracta de petites accions que contribueixin a resoldre certes necessitats de l’escena brasilera.

Barbosa-03

Pedro Barbosa, CaixaForum Madrid, 24 de febrer de 2016

La Coŀlecció Moraes-Barbosa fomenta la creació de xarxes, trobades i intercanvi d’experiències, així com la coŀlaboració entre professionals i organitzacions culturals, a Brasil i internacionalment, i al recolzament actiu a alguns espais d’art independents i experimentals.

Crec que les persones haurien de finançar els museus i els espais d’art experimental, i a això em dedico. Hi haurà cada cop menys diners pels museus, per l’art, per la sanitat, pel transport, així que millor que ens hi acostumem.

Evolución-Colección-Moraes-Barbosa

En l’àmbit del coŀleccionisme privat, la Coŀlecció Moraes-Barbosa destaca per la seva tasca de mecenatge compromès amb diferents museus i institucions; el seu programa educatiu per a estudiants; els viatges d’investigació; el finançament de residències d’artistes en coŀlaboració amb espais independents d’art experimental; i el programa d’exposicions i publicacions amb l’objectiu d’ajudar a joves artistes, d’entre 35 i 40 anys, amb una carrera consistent però que no han tingut l’oportunitat de difondre la seva obra.

La coŀlecció comprèn joves artistes brasilers com Jonathas de Andrade, André Komatsu i Clara Ianni, nous descobriments internacionals com Park McArthur o Martine Syms i Cameron Rowland, i artistes consagrats com André Cadere, On Kawara, Lygia Pape, Sergio Camargo o Lawrence Weiner.

El que més ens interessa és promoure trobades i xerrades entre comissaris, artistes, compradors, museus i persones que no tenen res a veure amb l’art, per a que hi participin […] La idea és crear una plataforma per intercanviar idees i experiències; el resultat és molt interessant.

Residència, espai independent d’art experimental i finançament, en això consisteix la coŀlecció en l’actualitat. No és només qüestió de diners, es tracta també d’idees.

FAyMPedro Barbosa: «Més que la possessió d’una obra determinada, ens atrau el procés de pensament que la conforma.»