José Luis Várez Fisa

Premi Art i Mecenatge 2011 en la categoria Coŀleccionista

El jurat ha destacat de José Luis Várez Fisa el desenvolupament durant tota la seva vida d’una coŀlecció referent i pionera del coŀleccionisme espanyol, i el valor i la rellevància de la seva coŀlecció i la seva constant coŀlaboració amb les institucions públiques i privades en la difusió de l’art.

Entrevista a Juan i María Várez, fills de José Luis Várez Fisa

El Premi

Escultura de Miquel Barceló creada per a la Fundació Art i Mecenatge.

Biografia

José Luis Várez Fisa va néixer a Barcelona el 1928. Enginyer i empresari. Va fer estudis d’Enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Barcelona. Posteriorment es va traslladar a Navarra, on va ser nomenat conseller de la sucursal del Banc d’Espanya a Pamplona. Als anys seixanta funda Laminaciones de Lesaca, una indústria de derivats de l’acer de la qual va ser president. A principis dels anys setanta s’instaŀla a Madrid, on centra la seva activitat en desenvolupaments immobiliaris i companyies financeres.

Paraŀlelament a la seva tasca empresarial, es va iniciar com a coŀleccionista d’art a principis dels anys seixanta, dedicant gran part de la seva vida a comprar art en subhastes i fires internacionals, buscant l’oportunitat de portar a Espanya obres de pintors espanyols. Acompanyat i ajudat per la seva dona, María Milagros, i els seus fills, als quals ha sabut transmetre aquesta inquietud per l’art, ha viatjat per tot el món en la seva recerca de les obres que avui formen aquesta coŀlecció.

Independentment dels coneixements, la perseverança, la intuïció i la sensibilitat que el caracteritzen, sempre ha disposat d’especialistes en cada camp. Per la rellevància especial que té en la coŀlecció, és obligat esmentar l’ajuda del professor José Gudiol amb les taules romàniques i gòtiques, i del professor Alfonso Pérez Sánchez amb la pintura barroca.

José Luis Várez Fisa ha compilat una de les coŀleccions d’arqueologia més importants a escala internacional

Cal destacar que José Luis Várez Fisa ha recollit una de les coŀleccions d’arqueologia més importants a escala internacional. Fruit del seu interès per les cultures del món antic, ha recuperat 181 peces egípcies, ibèriques, celtibèriques, gregues i romanes, que durant dècades va adquirir principalment en el mercat internacional i que el 1999 van passar a formar part de la coŀlecció del Museu Arqueològic Nacional, cosa que va permetre a aquest tenir un lloc destacat en el rànquing dels museus arqueològics al món. Els experts en arqueologia afirmen que des de la coŀlecció del marquès de Salamanca, no hi havia entrat un conjunt de peces tan important a l’esmentat museu.

Membre del Patronat del Museu del Prado en dues ocasions, la primera del 1980 al 1984 i la segona del 1986 al 1991, sempre ha mantingut una estreta vinculació amb aquest museu, al qual va donar dues representacions de Sant Cristòfol, l’una el 1969 amb un important retaule anònim del segle xiv i una altra el 1988 amb una tela d’Orazio Borgianni. Actualment continua donant suport al Museu del Prado en la seva condició de patró internacional de la Fundació Amics del Museu del Prado i com a prestador per a exposicions.

Gelós de la seva intimitat, evita donar-se a conèixer a través d’entrevistes o actes públics. No obstant això, va obrir les portes de la seva coŀlecció a experts i coŀleccionistes d’arreu del món i va participar activament en la vida cultural tant nacional com internacional, cedint les seves obres a museus, amb la qual cosa en va permetre la divulgació i l’estudi.

FAyMJosé Luis Várez Fisa