Archivo Lafuente

Premi Art i Mecenatge 2016 en la categoria Coŀleccionista

«Sota aquesta producció que fa l’artista està tot aquest món de les idees, un món que es recull a través de llibres, de manifests, de revistes, de cartes, de fotografies… i això, en molts casos, és el que contribueix d’alguna manera a donar un altre sentit historiogràfic a l’art.» 

Entrevista a José maría Lafuente

Cerimònia d’entrega dels Premis Art i Mecenatge 2016

«Un arxiu d’aquestes característiques, que comprèn pràcticament la totalitat del discórrer de l’art modern del segle XX, des de les primeres avantguardes fins els anys vuitanta […] té sobretot un sentit últim com a centre de documentació, com a centre d’edició: posar a disposició […] d’historiadors de l’art, de professors, de crítics i de públic en general determinats suports, com pot ser el llibre, la revista, les cartes, els manuscrits, les fotografies documentals, que no sempre és fàcil d’obtenir.»
José María Lafuente.

«Visió, risc, anticipació, rigor, planificació, exceŀlència i atenció cap a allò que excedeix a les institucions públiques responsables de la conservació de la nostra cultura. En definitiva, un gran exponent de coŀleccionisme com a font de mecenatge.»
Carlos Fitz-James Stuart, Duc d’Alba, president del Jurat de la categoria Coŀleccionista

Veredicte del jurat

El duc d’Alba, Felipa Jove, Juan Várez i Joan Uriach, membres del jurat, han destacat l’extraordinari compromís i la sorprenent visió del coŀleccionista.

José María Lafuente, fundador i director de l’Archivo Lafuente ha reunit un valuós conjunt especialment significatiu per al coneixement i la interpretació de la història de l’art del segle xx.

L’Archivo Lafuente està especialitzat en la història de l’art del segle xx. A més d’una coŀlecció d’obres d’art, és una coŀlecció de conjunts i fons documentals sobre art modern i contemporani, que abraça des de les avantguardes històriques fins als anys vuitanta del segle xx. Llegir-ne més

Els premiats d’aquesta categoria reben una escultura de Miquel Barceló creada per a la Fundació Art i Mecenatge.

Recursos de premsa

  • Cerimònia d’entrega dels Premis art i Mecenatge 2016
    Nota de premsa

Veure imatges

FAyMArchivo Lafuente