Helga de Alvear

Premi Art i Mecenatge 2012 en la categoria Coŀleccionista

Helga de Alvear ha aconseguit reunir una de les coŀleccions espanyoles d’art contemporani internacional més destacades, formada per unes 2.500 peces dels principals moviments d’avantguarda des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat.

Hereva de la tradició de la desapareguda galeria Juana Mordó —que entre el 1964 i el 1995 crea el seu cabal amb obres d’art produïdes entre els anys cinquanta i seixanta—, va iniciar la seva coŀlecció privada el 1963 quan va adquirir la primera obra, un quadre de Fernando Zóbel.

El 2006 va constituir la Fundació Helga de Alvear per gestionar la seva coŀlecció i, el 3 de juny de 2010, va obrir les portes al públic la primera fase del Centre d’Arts Visuals – Fundació Helga de Alvear a Càceres, amb un edifici de 3.500 metres quadrats en què ha exposat una petita selecció de la seva coŀlecció. Aquest projecte, que contindrà de manera permanent la seva coŀlecció, finalitza amb una nova construcció: Mansilla i Tuñón Arquitectos firmen la reforma i la construcció del futur espai.

Coŀlecció entesa com un procés d’aprenentatge i passió. En la simplicitat d’aquesta qualitat està clarament continguda una doble motivació, entre emoció i coneixement, que són els dos pols de la relació amb l’art, a partir dels quals es mesura la nostra relació amb el camp artístic. Creada amb rigor i criteri, és reflex, doncs, d’un gust personal fruit de l’observació, l’aprenentatge permanent i sobretot la passió desplegada al llarg de gairebé cinc dècades.

La seva àmplia visió de l’art inclou tots els mitjans artístics com la pintura, el vídeo o la instaŀlació, encara que cal destacar que l’interès més gran ha estat pel suport fotogràfic. Entre molts autors, es pot fer referència a Josef Albers, Morris Louis, John Baldessari, Louise Bourgeois, Joseph Beuys, Andreas Gursky, Rebeca Horn, Juan Muñoz, Thomas Schütte, Paul McCarthy, Marina Abramovic, JeanMarc Bustamante, Tacita Dean, Rodney Graham, Hamish Fulton, Mona Hatoum, Rebeca Horn, Alfredo Jaar, Donalk Judd, Dan Flavin, Gordon Matta-Clar, Jeff Wall, Anish Kapoor o Ugo Rondinone. Entre els espanyols, Juan Muñoz, Elena Asins, Navarro Baldeweg, Pepe Espaliú, Cristina Iglesias, Darío Villalba, Carlos Alcolea, Alfonso Albacete, Ana Laura Aláez, per esmentar-ne només uns pocs.

Aquest premi sorgeix des del nostre convenciment que la millor promoció per a l’art d’un país és que els seus coŀleccionistes li donin suport, el nodreixin i el portin arreu del món.

Atesa l’amplitud de les seves eleccions, la coŀlecció té un gran potencial per entendre el desenvolupament de l’art recent. Té com a objectiu donar a conèixer la seva coŀlecció i que aquesta sigui objecte d’estudi i difusió de l’art contemporani, amb presentacions i revisions dels seus fons juntament amb coŀlaboracions internacionals.

Tota la coŀlecció pertany ara a la Fundació Helga de Alvear, constituïda per la Junta d’Extremadura, l’Ajuntament de Càceres i la Caja de Extremadura.

A més de la indubtable qualitat de les obres i el valor de la seva coŀlecció, volem reconèixer la inestimable aportació que ha fet al nostre país donant les obres a la Fundació Helga de Alvear amb seu a Càceres, que suposa una gran contribució i un compromís amb la difusió i l’estudi de l’art contemporani a Espanya. La seva coŀlecció ha suposat des dels seus inicis un important estímul per al mercat de l’art.

Aquest premi sorgeix des del nostre convenciment que la millor promoció per a l’art d’un país és que els seus coŀleccionistes li donin suport, el nodreixin i el portin arreu del món.

Els fons de la seva coŀlecció són prestats regularment per a exposicions arreu del món i han estat objecte de tres monogràfiques en els últims quatre anys. Cal destacar que ha donat recentment 57 obres del llegat Mordó-Alvear a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando com a homenatge a Juana Mordó.

Amb la seva coŀlecció particular, Helga de Alvear s’ha convertit en un referent del coŀleccionisme privat d’art contemporani a Espanya. La proposta de la seva candidatura té en compte l’exceŀlència de les obres i el valor de la seva coŀlecció en la dinamització del mercat de l’art espanyol.

Volem reconèixer els esforços d’aquesta coŀleccionista per aconseguir que la seva coŀlecció pugui estar oberta al públic de manera permanent i per la seva coŀlaboració continuada amb museus i institucions públiques, mostra constant de la seva implicació en la difusió de l’art que ha culminat amb la creació de la seva fundació i el Centro de Arte a Càceres que converteix el projecte de la seva coŀlecció en una valuosa contribució a la difusió i estudi de l’art contemporani a Espanya.

La Fundació Art i Mecenatge vol assenyalar el caràcter excepcional del gest filantròpic de la coŀleccionista actuant com a referent en l’escena espanyola per la seva extrema generositat i per la seva qualitat artística.

Helga de Alvear va agrair a l’acte de constitució de la fundació a «Càceres, Extremadura i Espanya» el fet que acullin la seva coŀlecció i «quedi aquí dipositada per sempre». «És el que més estimo en el món i Càceres em sembla la ciutat idònia perquè l’aculli».

Helga de Alvear va agrair a l’acte de constitució de la fundació a «Càceres, Extremadura i Espanya» el fet que acullin la seva coŀlecció i «quedi aquí dipositada per sempre». «És el que més estimo en el món i Càceres em sembla la ciutat idònia perquè l’aculli».

Entrevista a Helga de Alvear

El Premi

Escultura de Miquel Barceló creada per a la Fundació Art i Mecenatge.

Biografia

Helga de Alvear, membre d’una rica família de fabricants de bolquers, envasos de medicaments i guants de làtex, va néixer a Kirn (Alemanya), el 1936. Va arribar a Espanya amb 21 anys, país en el qual es va casar, va tenir tres filles i va iniciar la seva passió pel coŀleccionisme, primer al costat de Juana Mordó i després en solitari.

És considerada una de les dones més notables dins el món de l’art contemporani i és l’única espanyola que figura a la llista «top 100» de les persones més influents del món de l’art internacional publicada per Art Review.

El 1995 obre la Galeria Helga de Alvear, que és la continuadora de l’interès pels llenguatges d’avantguarda de la històrica Galeria Juana Mordó (1964-1995). Aposta per l’art internacional i per disciplines com la fotografia, el vídeo, les instaŀlacions i altres llenguatges utilitzats per artistes conceptuals i minimalistes.

Forma part del comitè actual de la fira d’art contemporani ARCO, i participa en les cites indispensables del mercat de l’art internacional.

Helga de Alvear ha rebut, entre altres distincions, la Medalla d’Extremadura el 2007 i la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts, concedit pel Ministeri de Cultura el 2008 i recentment la Medalla de la Ciutat de Càceres.

FAyMHelga de Alvear