Museu públic i mecenatge privat; el model del British Museum

Des de la seva creació el 1753, el Museu Britànic ha mantingut al llarg dels segles un model de finançament basat en la combinació del recolzament públic i el mecenatge privat.

El president del seu Patronat, Sir Richard Lambert, assenyala la importància de la finalitat pública per la qual ha estat creat el Museu a l’hora d’obtenir el suport de benefactors particulars.

«El British Museum és un museu públic, sostingut per l’Estat. És l’atracció turística número u del Regne Unit, i cada any ofereix l’entrada gratuïta a gairebé set milions de persones procedents de tot el món. Però a més és un lloc de notable estudi i investigació. I des dels seus inicis, fa uns 260 anys, s’ha beneficiat de tota classe de mecenatge de particulars.»
actualidad-lambert-01

British Museum

Mecenas privados y museos públicos: la historia del British...
Sir Richard Lambert
Conferència completa (PDF)
Private Patrons and Public Museums, the British Museum Story
Sir Richard Lambert
Complete lecture (PDF)

Com a primer museu del món fundat per una Llei del Parlament, i no per una casa reial o una antiga acadèmia, el Museu havia de ser preservat i mantingut, no només per l’examen dels cultes i curiosos, sinó pel gaudi i aprofitament general del públic. L’accés gratuït ha estat, i segueix sent, un principi rector del museu des dels mateixos inicis.

actualidad-lambert-02

Vista del gran atri del British Museum, Londres

El British Museum rep el recolzament financer de l’Estat, tot i així, aquesta aportació econòmica mai no ha estat suficient per a reunir i conservar el que acabaria sent un dels grans museus mundials.

«Per què hi va haver —i hi ha— mecenes privats disposats a oferir suport a un museu públic?» Al llarg dels anys, donacions com les del Baró Ferdinand Rothschild, Michael Grange, Sir Augustus Wollaston Franks o Hamish Parker permeten que el British Musem segueixi sent un dels museus més importants del món.

actualidad-lambert-03

Mapa que mostra els préstecs, les cooperacions i activitats internacionals del del British Museum els anys 2015–2016.

«Però al marge de tota aquesta filantropia privada, és important entendre que el finançament estatal segueix sent essencial. […] Primer perquè sense aquesta, l’entrada gratuïta al Museu simplement no seria factible. […] Després està el fet que la inversió en infraestructura bàsica no sempre resulta atractiva per als donants. Només un filantrop molt excepcional estaria disposat a sufragar una nova sala de calderes per a la calefacció, per exemple. […] I en tercer lloc, i potser el més important, la conservació de la nostra enorme coŀlecció és molt costosa i mai admet demores. […] El Museu no pot optar per deixar de conservar la coŀlecció etnogràfica durant un o dos anys. Necessita tenir la certesa que hi haurà un recolzament públic sens falta.»

Un museu del món per al món

«Als museus que poden oferir un relat comú de la nostra humanitat els correspon un paper fonamental en moments de creixents friccions polítiques a tota Europa i al món.» En paraules de l’anterior director del museu, Neil MacGregor, «explorar el nostre passat comú és una condició prèvia per a construir un futur en harmonia».

«Les peces de la nostra coŀlecció tenen histories a explicar sobre com la humanitat s’ha enfrontat en el passat als grans reptes del moment: sobre el comerç, la immigració i els xocs culturals; sobre les creences religioses i els conflictes entre elles; sobre la globalització i la desigualtat.»
«És evident que la cultura, l’educació i les arts juguen un paper a l’hora de cimentar la cohesió social i tornar a unir a persones distanciades. Aquesta és una responsabilitat afegida per als museus públics, com el nostre, i per als mecenes que ens donen suport. Som el Museu Britànic, no el Museu de Londres, i per aquesta raó volem que les nostres coŀleccions arribin al màxim i de totes les formes possibles a tots els racons del país. Per aconseguir-ho depenem de la coŀlaboració amb patrocinadors privats.»
FAyMMuseu públic i mecenatge privat; el model del British Museum