Marcos Martín Blanco i Elena Rueda, darrers protagonistes del programa “COLECCIONA”

El programa COLECCIONA, desenvolupat per  la Fira d’Art Contemporani Estampa amb la coŀlaboració de la Fundació Art i Mecenatge, comptarà amb els coŀleccionistes Marcos Martín Blanco i Elena Rueda com a últims participants de l’estudi Processos i vivències del coŀleccionista d’art contemporani. El coŀleccionisme com a investigació personal.

L’estudi, que té com a finalitat aprofundir en el coneixement del coŀleccionisme privat en el nostre entorn cultural i afavorir així la seva difusió social, s’ha articulat al voltant de deu converses amb coŀleccionistes de diversa formació, procedència professional i generacional.

El proper dimarts 7 de juny Luis Caballero, coŀleccionista i psiquiatra, i Chema de Francisco, director de la Fira Estampa, conversaran amb Martín Blanco i Rueda sobre les obres de la seva coŀlecció que han estat capaces de canviar-los la vida. Aquesta sessió ret homenatge a la Coŀlecció MER, una de les més importants d’art contemporani reunides al nostre país les últimes dècades.

En cites anteriors de l’estudi els coŀleccionistes protagonistes van ser Josep Mª Civit, Ángel Nieto y Clara González, Candela Álvarez Soldevilla, Francisco Jaramillo, Martín Lejarraga, Antonio Lobo, Ernesto Ventós, Jaime Sordo i Francisco Cantos.

Les deu converses seran transcrites i analitzades a través del programa informàtic ATLAS, que s’utilitza per investigadors en antropologia i etnografia, per a concloure i resumir aspectes decisius d’aquest treball de camp, les conclusions del qual seran posteriorment publicades en un llibre, juntament amb les converses transcrites.

M. Martín Blanco i E. Rueda

Processos i vivències del coŀleccionista d’art contemporani

Marcos Martín Blanco i Elena Rueda comencen a adquirir art el 1979 de la mà de Gerardo Rueda, i en l’actualitat la seva coŀlecció MER comprèn més de 800 obres i inclou peces importants dels millors artistes contemporanis. A partir de 1990, ampliant la seva acció dins del mercat internacional, la coŀlecció s’especialitza en la nova figuració europea y americana des de 1980. Aquesta atenció a la figuració com a tendència general des de la pintura i la fotografia, ha dut a Marcos i Elena a buscar i adquirir peces capitals de l’art contemporani d’artistes com Eric Fischl, Francesco Clemente, David Salle, Cindy Sherman, Thomas Ruff, Marlen Dumas, Lisa Yuscavage, Merilyn Minter, Luis Gordillo o Cecily Brown.

Amb l’entrada de segle neix la Fundació MER per projectar un museu a Segovia on ubicar i exposar la coŀlecció. El seu desenvolupament, iniciat fa més de tretze anys, ha requerit la participació d’organismes privats y públics, i està encara en procés.

Marcos Martín Blanco i Elena Rueda comencen a adquirir art el 1979 de la mà de Gerardo Rueda, i en l’actualitat la seva coŀlecció MER comprèn més de 800 obres i inclou peces importants dels millors artistes contemporanis. A partir de 1990, ampliant la seva acció dins del mercat internacional, la coŀlecció s’especialitza en la nova figuració europea y americana des de 1980. Aquesta atenció a la figuració com a tendència general des de la pintura i la fotografia, ha dut a Marcos i Elena a buscar i adquirir peces capitals de l’art contemporani d’artistes com Eric Fischl, Francesco Clemente, David Salle, Cindy Sherman, Thomas Ruff, Marlen Dumas, Lisa Yuscavage, Merilyn Minter, Luis Gordillo o Cecily Brown.

Amb l’entrada de segle neix la Fundació MER per projectar un museu a Segovia on ubicar i exposar la coŀlecció. El seu desenvolupament, iniciat fa més de tretze anys, ha requerit la participació d’organismes privats y públics, i està encara en procés.

Recursos de premsa

FAyMMarcos Martín Blanco i Elena Rueda, darrers protagonistes del programa “COLECCIONA”