La Fundació Sorigué, coleccionisme multidisciplinar

Des del 1999, la Fundació Sorigué ha reunit una coŀlecció formada per obres d’art contemporani internacional en totes les seves disciplines. El fons de la coŀlecció aplega obres que transmeten els aspectes més sensibles i emocionals del treball artístic. La seva activitat contínua, així com la política de préstec que manté, converteixen la Fundació Sorigué, amb les seves més de 450 obres, en una de les coŀleccions privades més rellevants d’Espanya.

L’objectiu principal de Julio Sorigué i Josefina Blasco va ser compartir la seva passió artística amb la societat. Sota la presidència i direcció del grup i de la Fundació Sorigué, respectivament, Ana Vallés afirma: «L’objectiu de retorn, de retornar a la societat i d’apostar per la cultura i l’educació van impulsar aquest projecte.»

La seva activitat contínua converteix la Fundació Sorigué en una de les coŀleccions privades més rellevants d’Espanya.

La coŀlecció va començar amb obres d’autors catalans del segle xix. Després de donar-les a la Fundació, el matrimoni Sorigué va decidir ampliar-la amb obres d’art contemporani. D’aquesta manera es va atreure l’interès no sols d’experts del món artístic, sinó també d’un públic més ampli. «La pretensió no ha estat ni és crear una coŀlecció extensa, ni tampoc centrar-nos a representar un gènere determinat, sinó que hem volgut traslladar una aportació diferencial que aposta per l’emoció», explica Ana Vallés.

Quan la coŀlecció de la Fundació Sorigué va adquirir una certa maduresa, es va impulsar PLANTA, un projecte amb voluntat transformadora i educativa. «PLANTA és la intersecció entre la Fundació i el món empresarial, on habita la creació artística; és, al seu torn, el cor de l’empresa», tal com explicava la seva directora en la cerimònia de lliurament del premi atorgat per la Fundació Art i Mecenatge . «PLANTA és arquitectura i coneixement, tecnologia i innovació.»

PLANTA reuneix els principis de la Fundació Sorigué i promou la difusió de l’art i el coŀleccionisme de manera activa. Acull artistes de diferents àmbits, joves que volen aprendre, treballadors del món empresarial. La vocació pública desenvolupada durant trenta anys es fa palesa en la constitució d’aquest projecte, que uneix art contemporani i activitat industrial.

La coŀlecció i el grup empresarial van créixer al mateix temps. Aquests dos mons en convivència s’ubiquen a Balaguer, Lleida, on la Fundació ha establert la seu. L’espai de PLANTA presenta una gran oferta artística i educativa i acull diferents cursos i programes formatius relacionats amb el món de l’art.

PLANTA reuneix els principis de la Fundació Sorigué i promou la difusió de l’art i el coŀleccionisme de manera activa.

Julio Sorigué va confiar el projecte a l’arquitecte Kees Kaan, el qual va dur a terme un disseny arquitectònic completament integrat en el paisatge; PLANTA està excavada a la pedrera d’extracció d’àrids, de manera que el visitant, en recórrer el lloc, pren consciència de l’espai en què es troba i participa al seu torn de tot el que l’envolta. El complex museístic va ser presentat a la Biennal de Venècia del 2014, una exposició internacional d’arquitectura on es va posar de manifest la qualitat estructural i artística d’aquest projecte.

El nivell artístic, la innovació i el coŀleccionisme rigorós són els termes que autodefineixen el projecte PLANTA i, per tant, l’esperit de la Fundació Sorigué.

FAyMLa Fundació Sorigué, coleccionisme multidisciplinar