30 ideas

30 ideas, reflexions al voltant de l’art, el galerisme, el coŀleccionisme i el Mecenatge dels gu...

FAyM30 ideas