Cultura, compromís social i mecenatge

Des del seus orígens, la Fundació Art i Mecenatge té l’objectiu d’estimular i divulgar el coŀlec...

FAyMCultura, compromís social i mecenatge

Ars Magazine entrevista Pedro Barbosa

El coŀleccionista brasiler explica algunes de les fonts d'inspiració de la Coŀlecció Mor...

FAyMArs Magazine entrevista Pedro Barbosa

El gust del coŀleccionista anglès

«El gust anglès ha mantingut constantment la seva curiositat a través dels segles, buscant les...

FAyMEl gust del coŀleccionista anglès