Què és l’art?

«L’art no és un combustible, l’art no és un lubricant, l’art (si alguna cosa és) és la mani...

FAyMQuè és l’art?

La responsabilitat del coŀleccionista

«Un coŀleccionista d’art té una responsabilitat més gran davant la societat que qui posseeix gra...

FAyMLa responsabilitat del coŀleccionista