Cultura, compromís social i mecenatge

Des del seus orígens, la Fundació Art i Mecenatge té l’objectiu d’estimular i divulgar el coŀlec...

FAyMCultura, compromís social i mecenatge

Ars Magazine entrevista Pedro Barbosa

El coŀleccionista brasiler explica algunes de les fonts d'inspiració de la Coŀlecció Mor...

FAyMArs Magazine entrevista Pedro Barbosa